Mot riksdagen 2019

Det är dags att välja in nya krafter i riksdagen i vår. Jag kandiderar i riksdagsvalet för att föra fram de röster som inte fått genomslagskraft i politiken. Jag vill att vi bygger ett samhälle för alla och värdesätter personer med varierande förmågor och utgångspunkter. 


Det kvarstår fortfarande mycket arbete för att uppnå jämlikhet och social rättvisa.  

Jag har arbetat med inklusionsfrågor för personer med olika slags funktionsnedsättningar de senaste 10 åren av min yrkeskarriär. För tillfället studerar jag företagens samhällsansvar på Svenska Handelshögskolan Hanken.