Jag vill att Finlands nästa riksdag och regering:

image1

1. Gör upp ambitiösa planer för hållbarhet

Finland har en ypperlig chans att lyfta hållbarhet på hela EU:s agenda under sin ordförandeperiod. Vi ska ta chansen att vara vägvisare i arbetet. 

2. Tar tag i den ökade vardagsrasismen och minskar på segrering

Det behövs konkreta åtgärder som att fördubbla anslaget för diskrimineringombudsmannens byrå, starta en utbildning i inkludering för ministeriernas personal och ett nationellt antirasistisk program. 

3. Slopar indexfrysningarna på olika bidrag

Vi ska se till att de politiska besluten tryggar och främjar delaktighet, tillgänglighet och ett gott liv för de mest utsatta i samhället.

4. Synliggör oavlönat vårdarbete!

Vi bör höja pensionen för närståendevårdare och kvinnor som på grund av vård och arbete i hemmet har en liten pension. Småbarnspedagogiken och skolorna ska få tillbaka sina resurser och lönerna höjas!

5. Värderar alla kompetenser!

Vi måste tänka hållbart och bättre ta tillvara kompetenserna hos personer som i dag finns utanför arbetsmarknaden. Vi ska göra det lättare för företag att anställa personer via lönestöd och införa anonym rekrytering för statliga jobb.

6. Uppfyller sitt löfte om 0,7 % av BNP och höjer anslagen stegvis till 1% av BNP

Finland bör återföra förutsättningarna för hållbar utvecklingspolitik-och hållbart samarbete. Finland har i decennier gjort ett fint arbete för att bygga upp global välfärd och stabilitet.